Начало

ДПП Златни пясъци

Местонахождение
Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. В границите на парка са включени преобладавщо отдели от ДЛ “Варна” и няколко отдела от ДЛ “Балчик”.

Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му.

Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.

Географско положение
Територията на ПП “Златни пясъци” се намира в Североизточна България. Обхваща ивица с обща дължина 9,2 км и средна ширина 1,2 км по протежение на Черноморското крайбрежие, северно от град Варна.


Работно време:

Дирекция на Природен парк "Златни пясъци"

Директор - инж. Даринка Сарова

тел: 052/ 355 591,
       052/ 355 561 (директор)

e-mail: dnpzlatni@iag.bg,
           dppzlatni@abv.bg

адрес за контакти:

г.Варна, КК "Златни пясъци",

офис в Посетителско - информационен център/ до хотел "Зора"/

работно време от 8,30ч. - 17,00ч.

адрес за кореспонденция:

г.Варна, п.к. 9007, КК "Златни пясъци", п.к. 20

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
„Учим и знаем за българската гора“
Викторина:
   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.
Линк към викторината

Резултати от викторината „Учим и знаем за българската гора“

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995